• dog.jpg

    dog.jpg

  • pic1.jpg

    pic1.jpg

עמותת משמר בעלי החיים בישראל מקדמת את אכיפת חוק ‘צער בעלי חיים’ האוסר על התעללות, הזנחה ונטישת בע”ח

העמותה מגייסת ומפעילה מתנדבים היוצאים לשטח ונותנים מענה מיטבי למקרי התעללות והזנחת בעלי חיים. המתנדבים עוברים הכשרה מקצועית ופועלים בסמכות חוקית לאכיפת חוק צער בעלי חיים.

העמותה מקדמת הליכים פליליים כנגד המתעללים ויוזמת פרויקטים חינוכיים להגברת החמלה לבעלי חיי במטרה למגר את תופעת האלימות בישראל. (מחקרים קובעים כי מקרי התעללות בבעלי חיים מסתיימים לרוב בפגיעה בילדים, קשישים וחסרי ישע.)